Прогрес. Заедно!

8 характеристики на отличния мениджмънт

Разработени от Том Питърс и Боб Уотърман в тяхната класическа бизнес книга "In search of excellence", осемте характеристики на отличния мениджмънт са следните:

  1. Склонност да действат
  2. Близост с потребителя
  3. Автономност и предприемачески дух
  4. Производителност посредством другите
  5. Обвързаност с практиката, задвижвани от ценности
  6. Запознатост с процесите
  7. Семплост и достъпност
  8. Наличност на свобода и затегнатост едновременно

Последната характеристика е обобщение на останалите 7 според Питърс и Уотърман. Наличността на свобода и затегнатост едновременно е в същността си съжителство на централното фирмено управление и максимална свобода на личността. Организации, които се придържат към този принцип, са от една страна строго контролирани, а в същото време позволяват автономност, предприемачество и иновация, идваща от редиците им.

Обратно към Аз Управлявам Организацията