Прогрес. Заедно!

Amazon Flow

Свързаните потребители могат да се възползват от нови преживявания, които лесно и бързо да посрещнат нуждите им, например, за импулсивни покупки. Няма нужда да се тича от магазин в магазин, за да намерят онази лампа или черна рокля, която са видели в списанието.

Amazon Flow е мобилна апликация, която идентифицира всеки предмет чрез софтуер за разпознаване на снимки. Покажете на смартфона си картинка в списание и апликацията ще изрови от базите с данни цената и характеристиките на артикула, както и списък с продавачите, които го предлагат в Amazon. Приложението запомня всички търсения, които не са дали резултат, и те предупреждава, когато продуктът е наличен онлайн или в магазин наблизо. Ако се наложи, Amazon Flow дори ще ти посочи пътя до него.