Прогрес. Заедно!

landing-page-seo.jpg

Начало

Аз Управлявам има мисията да потърси източниците на висок жизнен стандарт за България. Аз Управлявам се стреми да обедини гражданското общество в България около общи разбирания за държавно управление, предприемачество, иновация и икономика на знанието. Качествено подобрение и активно развитие в тези насоки са задължителни цели пред нас като общество по пътя ни към по-висок стандарт на живот и влизане в клуба на развитите държави.