Прогрес. Заедно!

gamification-1280x720.jpg

Игровизация – Защо е важно?

Игровизацията (Gamification) се случва, когато прилагаме механиката на играта в произволна ситуация, за да подтикне всеки, който е замесен в нея, да участва в постигането на желана цел. 

 

Играя значи успявам

 

Игровизацията има няколко характеристики, която я правят изключително важна. Ето ги една по една:

  • Игровизацията е базирана на човешкото преживяване

Тя е метод за създаване на нещо ново, който се концентрира в човешките действия. Тя няма просто за цел изпълнението на дадена задача, защото някой е задължен да я изпълни. Игровизацията взима предвид чувствата, безпокойствата и желанията на потребителите. По този начин тя увеличава човешката мотивация и вътрешното убеждение, че трябва да сме по-резултатни и по-всеотдадени. 

  • Игровизацията е универсален метод за справяне с предизвикателства

Приложена по правилния начин тя ни подтиква да отглеждаме виртуален добитък, да развиваме космически цивилизации и да се състезаваме с най-мощните автомобили на планетата. Освен това милиони хора играят на платформи, които помагат на НАСА да открива повече информация за Вселената, която ни заобикаля. Подобна платформа впрегна невероятен човешки капитал в откриването на непознати протеини, които са ключови за развитието на биотехнологиите. Игри помагат на студенти да научат, разберат и практикуват мениджърски функции в областта на предприемачеството, финансите, логистиката и производството. Компаниите използват игри, за да печелят нови клиенти, да повишават удовлетвореността на настоящите си клиенти и да създават реноме за марката си.

  • Игровизацията засилва интензивността на даден тип поведение

Това е т. нар. Лилава пътека на поведение. Терминът идва от Persuasive Tech Lab към Станфордския Университет и Поведенческата матрица на Fogg. Според нея хората имат 5 ясно определени поведения:
• Зелено: захващане с нещо изцяло ново
• Синьо: извършване на нещо познато
• Лилаво: засилване на това, с което се занимаваме
• Сиво: отслабване на това, с което се занимаваме
• Черно: прекъсване на това, с което се занимаваме

Обикновено за да успеят в дейността си, компаниите и други организации имат нужда да засилят интензивността в поведението на потребителите си. Това може да се преведе в повишаване на покупките или в повече лоялност.
 

 

На практика единствената причина да успеем в нещо е да започнем да правим повече от това, което е правилно, и това да се случва по-често. Игровизацията има изключително полезно действие именно в това – да се научим на това, което работи, за да го използваме всеки път, когато искаме да достигнем някаква цел. 

В това отношение училището и спортът са еднакви. И за двете са нужни тренировки, за да се постигнат нужните резултати. И когато те са налице, и двете позволяват минаването на следващо ниво, където препятствията са по-големи, но и възнаграждението е по-голямо. 

Независимо от ситуацията играта ни позволява да постигнем целта си във всяка сфера. Това е така, защото тя предлага точно това, което е нужно, за да правите повече правилни действия по-често. 

Играта има спусък, който отключва желаното действие. Тя увеличава способността да се справяте с действието. И не на последно място тя усилва мотивацията Ви да правите точно това действие.

Натиснете за голям формат