Прогрес. Заедно!

gamification-1280x720.jpg

Игровизация

Игровизацията (Gamification) се случва, когато прилагаме механиката на играта в произволна ситуация, за да подтикне всеки, който е замесен в нея, да участва в постигането на желана цел. 

 

Чрез игра към прогрес

 

Игровизацията (Gamification) се случва, когато прилагаме механиката на играта в произволна ситуация, за да подтикне всеки, който е замесен в нея, да участва в постигането на желана цел. 

Въвеждането на игрови елементи в създаването на почти всичко неизменно помага за повишаването на мотивацията при извършване на предвидените действия и процеси. По същността си игровизацията е дизайн, фокусиран върху човешкото поведение, с което се различава от дизайна, който е насочен изцяло към функционалността. С други думи чрез нея създаваме това, което искаме нашите потребители да правят, вместо да създаваме това, което искаме нашето творение да прави. 

Игровизацията е изкуството да се предоставя цялото удоволствие и притегателна сила на игрите и прилагането им в продуктивни дейности и в реалния живот.

azupravlyavam-design-mislene-main.jpg
 

Повече от 70% от компаниите във Forbes Global 2000 са заявили, че планират да използват игровизиране за маркетинг и задържане на клиенти.


Всички помним непрестанните игри от детството ни, когато неуморно сме тичали и скачали на игрището. Или когато сме отглеждали несъществуващи животни и строили безкрайни кули на Тамагочита и Тетриси. Или когато неуморно сме се борили с престъпници и сме създавали виртуални империи пред компютъра. Или когато сме довършвали някой купон с игра на филми или на карти. 

Какво ни е подтиквало да прекарваме цялото това време в дейности, които привидно не водят до никакъв резултат? Защо местенето на пионки, подаването на топка и натискането на бутони е такова запленително занимание?

Очевидно има елементи, техники и цялостен начин на мислене, които отключват нещо в нас. Помагат ни да бъдем по-концентрирани, по-мотивирани и по-продуктивни в ситуации, които очевидно не ни помагат с нищо друго освен с удовлетворението, които ни носят. 

Тук е моментът да си зададем ключовия въпрос: 
– Ако играенето отключва тези скрити заложби в нас, защо не го използваме за продуктивни дейности?

Успехът на видео игрите беше ясна индикация, че зрели и сериозни хора инвестират време, емоции и усилия за покоряване на виртуални върхове. Същите тези хора биха могли да полагат същите тези усилия в покоряването на съвсем истински и значими върхове.