Прогрес. Заедно!

code-820275_1920.jpg

Потребителите - Защо е важно?

Интернет и мобилните устройства навлизат все повече в живота ни и променят света около нас и нас самите. Въпросът е как ние насочваме тази промяна

Дигитализация > Потребителите > Защо е важно?

 

Потребител в два свята едновременно

 

До съвсем скоро хората имаха навика да пазаруват в магазини. Измерването на потребителската дейност ставаше като наблюдаваме физическите пространства, в която тя се развиваше. Днес те правят все повече неща онлайн и това онлайн пространство трябва да се измерва, за да се добие представа за техните предпочитания.

Това развитие не би било възможно без 2-та аспекта, които създадоха свързания потребител. Първият е присъствието на мобилните интернет устройства - смартфоните и таблетите направиха връзката с интернет мобилна. В развитите пазари повече от половината време, прекарано онлайн, е през мобилни устройства. Те ни придружават, проследяват, и причакват по цял ден, за да ни свържат с дигиталната информация, от която се нуждаем.

Второто явление, което характеризира свързаните потребители, е начинът, по който общността става важен фактор в процеса на купуване. И преди маркетинг специалистите знаеха, че приятелите, близките и хората, чието мнение оформя мнението на мнозинството, имат огромно влияние върху покупателните решения. Но влиянието на социалните мрежи е без прецедент.

Сега потребителите са с единия крак във физическия свят, а с другия във виртуалния. И несъзнателно стъпват от единия в другия. Този интегриран свят променя техните очаквания, критерии и цялостното им поведение като клиенти. Свързаният потребител е хибриден потребител и фирмите трябва също да бъдат хибридни, за да намерят пътя към него.