Прогрес. Заедно!

code-820275_1920.jpg

Потребителите - Къде се използва?

Интернет и мобилните устройства навлизат все повече в живота ни и променят света около нас и нас самите. Въпросът е как ние насочваме тази промяна

Дигитализация > Потребителите > Къде се използва?

 

Един по един, всички за един

 

Социалните мрежи улесниха и умножиха взаимодействията ни с останалите хора. Само преди няколко години те въобще не съществуваха, а са се настанили в живота ни и променят поведението ни в личен и обществен аспект. Благодарение на социалните мрежи нашите онлайн приятели ни държат информирани и свързани. Потребителските оценки направляват избора ни при закупуване на стоки. Въпреки че не ги познаваме, ние знаем, че те са като нас. Това създава усещането за виртуална общност, която се поддържа и неволно влияе на действията и мненията ни.

В същото време умните устройства също вече са навлезли в живота ни. Те се свързван с интернет, събират информация и я анализират, за да ни предоставят персонализирана помощ в реално време. Те могат също така да следят състоянието на къщата, децата или на здравето ни и да ни съдейства в постигането на личните ни цели.

Всичко това ни прави част от едно общество, което си сътрудничи и в което трябва да открием мястото ни са индивидуални личности. Скоро ще си проличи как всеки един от нас може да стане активен участник в обществените процеси ли в бизнеса. Започва се във виртуалния свят, за да предостави решения за реалния свят.

Тази споделена икономика вече има съвсем истински ефект върху ежедневието ни и върху самата икономика. Тя показва как дигиталните технологии ни превръщат в активни участници, на които дигиталните медии дават повече глас във взимането на граждански или бизнес решения.

Интернет е това, което подхранва икономиката на споделянето. Той позволява на потребителите директно да обменят услуги един с друг. Хората вече са в състояние да се организират, за да получат всякакви блага или услуги – от съвет през място за преспиване до кола за временно ползване. Ние вече можем да се справяме без обичайните търговски обекти, марки или доставчици.