Прогрес. Заедно!

code-820275_1920.jpg

Потребителите - Как работи?

Интернет и мобилните устройства навлизат все повече в живота ни и променят света около нас и нас самите. Въпросът е как ние насочваме тази промяна

Дигитализация > Потребителите > Как работи?

 

Непознатите правят силата

 

В основата на дигиталната култура е т.нар. crowdsourcing – когато интернет потребителите заедно станат източник на информация и знание. То прави така, че всеки от нас да бъде очевидец и ко-автор на съдържание и значение. Това прави информацията по-пълна, разнообразна и достъпна за всеки.

Това води до 2 съществени аспекта на социалните мрежи.

От една страна, тълпата я е грижа. Много съвременни иновации се възползват от социалните мрежи като източник на напътствия и съвети. От друга страна, тълпата е ефективен инструмент за наблюдение. Нека да го наречем мобилизиране на виртуално гражданско общество. То е виртуално, защото всички действия, които са нужни, са изцяло онлайн. Въпреки че е някак си непълно, защото участниците не се познават и може би не формират истинска общност, то е не по-малко реално тъй като води до реални действия от реални хора.