Прогрес. Заедно!

code-820275_1920.jpg

Информацията - Защо е важно?

Интернет и мобилните устройства навлизат все повече в живота ни и променят света около нас и нас самите. Въпросът е как ние насочваме тази промяна

Дигитализация > Информацията > Защо е важно?

 

Необятна информация за всичко

 

Дигитализацията ни позволява да се информираме без посредници.

 

Днес имаме достъп до всяка информация, която искаме. Можем да се свържем с всеки на планетата по всяко време чрез смартфоните ни. Никога не сме съвсем сами, отцепени или несвързани. Мобилният интернет ни подтиква да излезем от черупката си и да открием широкия свят, а смартфоните и таблетите посредничат да го преживеем по-пълноценно. Съвсем скоро това може да се случва дори и чрез очилата и дрехите ни. 

 

До съвсем скоро бяхме зависими от средствата за масова информация. Мненията ни бяха оформяни от вечерната емисия новини или местния вестник. Информация 2.0 вече навлиза и ще предизвика дълбока промяна в начина, по който светът и събитията достигат до нас. Новите технологии предразполагат за повече изследване и прозрачност. Всеки е потенциален журналист, всеки има възможността да бъде изследовател.

Дигитализацията ни позволява да събираме повече данни, за да знаем повече

 

Говорейки за информация от ново поколение, не можем да не споменем Big Data (Голями Данни). Тя се е превърнала в централна тема заради огромното количество генерирани нови данни, лесния достъп до тях и технологичния напредък, позволяващ обработката на големи количества данни на мига. Какъв е смисълът? Да можем по-добре да разбираме, предвиждаме и въздействаме на света около нас. 

 

Способността да се събират колосални количества данни от заобикалящия ни свят и от нас самите създава възможността да изразим количествено всяка дейност и да извлечем информация от нея. Това позволява да предвидим бъдещи събития чрез алгоритми и аналитични инструменти. В резултат отключваме огромен потенциал за подобряване на всеобщото благоденствие.