Прогрес. Заедно!

code-820275_1920.jpg

Информацията - Къде се използва?

Интернет и мобилните устройства навлизат все повече в живота ни и променят света около нас и нас самите. Въпросът е как ние насочваме тази промяна

Дигитализация > Информацията > Къде се използва?

 

Създатели и получатели едновременно

 

Всичко, което сме искали да знаем, е на върха на пръстите ни.

 

Мобилният интернет ни позволява да сме винаги свързани дори и в движение. Мобилните и умни технологии се комбинират с мобилни и умни личности, за да поддържат връзката с тяхната мрежа от контакти и онлайн ресурси. Мобилните устройства възприемат ролята на швейцарско ножче, което превежда околната среда на разбираем език, намира решения и събира общността в общи физически и виртуални пространства. Постоянно увеличаващ се брой приложения са винаги под ръка, за да съдействат в реално време при всякакви условия. Това ни помага да „опитомим“ средата, в която  живеем, но дали не рискуваме да изгубим способността да взимаме решения самостоятелно и да очакваме всичко наготово?

Всички участваме едновременно в създаването на нова информация.

 

Съвременните иновации правят така, че всеки може да стане част от нещо по-голямо чрез проверяване, коментиране или създаване на информация. И всичко това става все по-лесно с мобилните апликации. Основната цел е да се събере и предостави достъпна информация и повече прозрачност. Тъй като тя вече не е ексклузивна собственост на шепа хора, естественият краен резултат е повече демокрация. 

Този нов информационен модел дава гласност на всеки, помага ни в правенето на личен избор и образуването на лично мнение за всичко от хранителните ни навици до правителствените решения. Личността, потребителят е в сърцето на информационния процес.