Прогрес. Заедно!

code-820275_1920.jpg

Фирмите - Защо е важно?

Интернет и мобилните устройства навлизат все повече в живота ни и променят света около нас и нас самите. Въпросът е как ние насочваме тази промяна

Дигитализация > Фирмите > Защо е важно?

 

Сътресения отвън и отвътре

 

Промяна в клиентите

 

Компаниите и начинът, по който функционират, преминават през дълбока промяна, причинена от използването на дигитални технологии. Появяват се нови бизнес модели, основани на споделянето на информация и ресурси в обществото без нужда от посредници. Заедно отделните личности произвеждат, търгуват и изразяват идеите си. Дигиталните инструменти спомагат за сътрудничеството и позволяват на всеки от нас да публикува и защити гледната си точка като по този начин се прескачат обичайните медии и реклами. Хората вече не се нуждаят от тях, за да изкажат лично мнение пред обществото. А и вече не се нуждаят от обичайните източници на продукти (институции и магазини), за да се сдобият с това, от което се нуждаят.

Какво всъщност предлагат тези иновации? Първо, те са инструменти за циркулиране на повече информация и за разбиране. Второ, те са инструменти за себеизразяване, оценяване и събиране на отзиви за околния свят. Целта е да може да се сътрудничи лесно, евтино и, ако се налага, анонимно. Икономика на сътрудничеството, тласната от дигиталните технологии, означава, че потребителите вече не действат поединично. Тя преразпределя баланса на силите в обществото, давайки трибуна на хората, за да бъдат чути. 

• Онлайн общностите могат да повлияят на реалния свят
• Интернет позволява на тълпата да споделя ресурси и да намира решения
• Онлайн потребителите са съвсем истински потенциални клиенти 

Всички компании, големи и малки, трябва да са готови за огромни сътресения, породени от икономиката на сътрудничеството. Заради начина, по които интернет спомага съвместната работа между отделните личности, сега те се конкурират на равни начала с компаниите. Съвсем конкретни са примерите за платформи, където хората продават и купуват стоки едни от други при взаимно изгодни условия. Потенциалът зад тях напълно ще промени бизнеса. В миналото ти и аз бяхме просто мишени на маркетинга. Утре ще бъдем партньори в хибридна съвместна икономика. 

Затова марките и търговските вериги трябва да посрещнат очакванията на потребителите, които са свързани към онлайн ресурси, но също така и към социални мрежи и една плеяда апликации, позволяващи им да правят по-добри покупателни решения в реално време.

Промяна в служителите

 

Дигиталните технологии влияят на работното място от известно време насам. Вече използваме дигитални CV-та за намиране на работа, организираме кариерното си развитие чрез онлайн трудови пазари, комуникираме чрез имейли, споделяме документи дистанционно и въвеждаме системи за управление на доставчиците или клиентите. 

Сега те се наемат с решаването на ново предизвикателство - да развият уменията на всеки. Дигиналните технологи правят усвояването на нови компетенции лесно и своевременно. А като цяло технологията позволява споделянето и завещаването на ноу-хау между колеги.

Новите дигитални технологии ще променят начина, по който се откриват умения и се назначават служители. Освен това те ще усилват възможностите ни когато и където се нуждаем. Информацията ще идва не само от нас самите и интернет, а и от груповата интелигентност на цялата компания, включвайки дори тези колеги, които не познаваш. В случай, че не намираш правилните отговори вътре във фирмата, ще ги намериш сред мрежите от експерти по целия свят. Информацията ще бъде достъпна по всяко време и навсякъде, дори и по дрехите ни. Ще има все повече компютърни програми, които помагат на служителите да си сътрудничат като координират по-ефективно уменията, пръснати из компанията. Все пак не е лесно да познаваш всеки, който би могъл да бъде от полза. Тези програми ще улесняват намирането на хора, които се допълват професионално, и това важи както за индивидуални личности, така и за цели отдели.