Прогрес. Заедно!

code-820275_1920.jpg

Фирмите - Как работи?

Интернет и мобилните устройства навлизат все повече в живота ни и променят света около нас и нас самите. Въпросът е как ние насочваме тази промяна

Дигитализация > Фирмите > Как работи?

 

Гладко пътешествие до покупката

 

За да се адаптират към новите навици на потребителите, фирмите изоставят стратегиите за многоканална, многопластова дистрибуция и разработват „всеканални“ стратегии. 

Това е организационен подход, при който фирмата следва, координира и подпомага клиентите през пътешествието им до покупката, без значение дали се намират в магазините им или на сайта им. Например, свързаният потребител може да научи за някаква промоция чрез флаер в пощата, а после да потърси информация в интернет. След това той би могъл да посети магазина и в крайна сметка да си поръча продукт от смартфона си на път за работа. 

Обикновено компаниите имат един основен модел за дистрибуция. В България например Zara разполагат с магазини, а Bonprix разчита на онлайн продажби. Това се нарича моно-канална дистрибуция. 

Всеканалните стратегии позволяват на един производител да достигне до клиентите чрез повече от един начин. Една-единствена марка би могла да има мобилна апликация, онлайн магазин и естествено реален магазин. Предимството е, че може да бъде там, където са клиентите или където са конкурентите. Проблемът обаче се състои в това, че фирмите обикновено са организирани по функционални отдели, които са сравнително изолирани едни от други. Предизвикателството е в това да се премахнат бариерите между отделите, за да бъдат прихванати клиентите докато скачат от един канал на друг. 

А свързаният потребител често скача по каналите. Тези между-канални клиенти очакват безпрепятствено да извървят пътя до покупката без пречки и прекъсвания. Те не искат да напомнят на фирмите кои точно клиенти са. Затова трябва да бъдат обслужвани от всеканална дистрибуция тъй като това не само позволява на компаниите да следват клиента по пътя му, но и е организационен принцип, който им позволява да обогатят бизнес моделите си. В резултат на това, поведението на клиентите е много по гъвкаво, гладко и сложно спрямо преди.