Прогрес. Заедно!

Дизайн Мислене – Къде се използва?

Дизайн Мисленето (Design Thinking) е вярата в това, че нашите действия са от значение и че съществуват целенасочени процеси за достигането на нови, нужни решения, които водят до положителни последици. То ни дава увереност в нашите собствени креативни умения и ни предлага процес за превръщане на тежки предизвикателства във възможности за създаване. Накратко Дизайн Мисленето е вярата, че нови и по-добри неща са възможни и ние можем да сме причината те да се случат. И този вид оптимизъм е наистина нужен за да постигнем каквото и да е било.

 

Дизайн мислене навсякъде

 

Дизайн мисленето вече е дало резултати в повече сфери на човешката дейност, отколкото предполагате! Ето няколко примера.

Градска среда
Обновяване на идеята за стационарни телефони в града. Повече административни услуги на едно лесно за използване и свързано устройство на разположение на гражданите.

Енергетика
Създаване на онлайн приложение за дистанционен мониторинг и диагностициране за гарантиране на оптималната ефикасност на електрическа централа

 

Потребителски интерфейс
Интерактивен интерфейс за банкомати, които правят взаимодействието с клиента бързо и лесно без да изискват промени в хардуера.

Здравеопазване
Умно и удобно за носене устройство, свъзващо пациентите, страдащи от сърдечни проблеми, с техните личен доктор в реално време без значение от дистанцията.

 

Дизайн на преживяване
Създаване на усещане за уют благодарение на фокусирано върху семейството преживяване в болничните условия на детски педиатричен център. 

Специализирани продукти
От революционни комуникационни модули за професионалисти в сферата на финансовите пазари до уреди за премахване на бъбречни камъни – всичко е съобразено с желанията на потребителите.

 

Социална политика
Създаване на структуриран подход с множество заинтересовани страни за улесняването на хора над 50 години да намерят работа.

Продажба на дребно
Преоткриване на продажбата на дребно и създаване на точка на продажба от ново поколение чрез интерактивен потребителски интерфейс. 

Списъкът е дълъг. Дизайн мисленето е влезнало в употреба в полза на автомобилната индустрия, биотехнологиите, развитието на идентичност на марка, ИКТ сектора, битовите уреди, образованието, финансовите услуги и банкирането, обзавеждането и интериорния дизайн, индустриалното оборудване, градското развитие, спорта, играчките, инфраструктурата, социалните услуги и още много други.