Прогрес. Заедно!

IdeasonPageMedium.jpg

Дизайн Мислене

Дизайн Мисленето (Design Thinking) е метод за развиване на нови продукти и услуги чрез емпатия, съпреживяване, прототипиране и постоянно учене от грешките. Всичко това по най-визуалния възможен начин.

 

Дизайн Мисленето е светоглед

 

Дизайн Мисленето (Design Thinking) е вярата в това, че нашите действия са от значение и че съществуват целенасочени процеси за достигането на нови, нужни решения, които водят до положителни последици.

То ни дава увереност в нашите собствени креативни умения и ни предлага процес за превръщане на тежки предизвикателства във възможности за създаване.

Накратко Дизайн Мисленето е вярата, че нови и по-добри неща са възможни и ние можем да сме причината те да се случат. И този вид оптимизъм е наистина нужен за да постигнем каквото и да е било.

azupravlyavam-design-mislene-main.jpg
 

Дизайн Мисленето е креативен процес, който насърчава създаването на иновации и спомага за изграждането на комплексни решения чрез идеи.


То е фокусирано върху човека
Дизайн Мисленето започва от дълбоко съпричастие и разбиране на нуждите и мотивацията на хората. На тези хора, които съставят ежедневието ни – приятели, колеги, клиенти, партньори и непознати. 

То изисква сътрудничество.
Няколко блестящи умове винаги се справят по-успешно с предизвикателствата, отколкото само един. В Дизайн Мисленето различните перспективи и чуждата изобретателност са от огромна полза за разгръщането на нашите собствени виждания и креативност. 

То е оптимистично.
Дизайн Мисленето е изградено на основополагащото убеждение, че всички ние можем да създадем промяна без значение колко голям е проблема, колко малко е времето и колко нисък е бюджета. Няма значение какви са ограниченията, сътворяването е приятна дейност.

То е експериментално.
Дизайн Мисленето позволява да се провалиш и да се поучиш от грешките си, защото се зараждат нови идеи, нови реакции и нови пътища напред. Човешките нужди са такива, че работата никога няма да е свършена или „решена“. Тя винаги ще е в развитие. Обаче има една постоянна подразбираща се нужда от съвършенство и качество. Тя ни предпазва от грешки, но и ограничава възможностите за по-съществена промяна. Този вид очаквания прави поемането на рискове трудно. Но ние трябва и да експериментираме, защото времето се случва само веднъж. Дизайн Мисленето е свързано точно с това да се учим, правейки.