Прогрес. Заедно!

watermark 216.jpg

Българската прогресивна организация

Визия от Аз Управлявам за това как трябва да изглеждат прогресивните организации в България

Българската Прогресивна Организация | Значение

Това, което дърпа обществото напред, е начинът, който то се организира, за да постига целите си. Независимо дали възприемат формата на частна фирма, НПО, студентска асоциация или държавна институция организациите, в които всички ние участваме, са тези, които моделират средата, в която живеем. На тях дължим предметите от ежедневието ни, храните и напитките, транспортните средства, услугите, събитията и преживяванията ни. Колкото по-качествени са тези организации, толкова по-качествен е живота ни. 

Организациите сами по себе си не са статични. Дори и да не ги променяме отвътре, нищо не гарантира, че промяната няма да дойде отвън. Всички помним магазините „Кодак“, които бяха на всяко по-голямо кръстовище през 90-те. На практика те бяха неизбежни, когато искахме да правим снимки. Днес не съществува нито един магазин Кодак. В целия свят. Защото апаратите вече са дигитални. Всички организации биха могли да бъдат на мястото на „Кодак“ рано или късно. Освен ако не задвижват промяната отвътре. 

В такива организации човешкият талант, индивидуално или в група, намира изражение далеч отвъд очакванията и предполагаемите резултати. Те се превръщат в двигател на обществения прогрес, защото инкубират лидери, визионери, изобретатели, предприемачи, артисти, гении, учени, специалисти, експерти... Накратко „работници на знанието“ (по П. Дракър – knowledge workers). 

 

Българската Прогресивна Организация | Дефиниция

Българската Прогресивна Организация е тази организация, която създава стойност от по-висок порядък, развивайки и разчитайки на уникални таланти, умения и познание на хората, които я съставляват. Тя стимулира и улеснява иновативността чрез качествени промени, базарани на вдъхновяваща визия, последователна стратегия и безупречно изпълнение. Резултатите от нейната дейност нямат аналог на пазара и/или не могат да бъдат имитирани от никоя друга организация в световен мащаб.

 

Българската Прогресивна Организация | Предпоставки

Има не повече от 3 ключови предпоставки за създаването на благоприятна среда за изграждане на Български Прогресивни Организации:

 1. Ценности и идеали. 
  Ясно общо разбиране за това кое си заслужава усилията. Общество, което е наясно какво е ценно за самото него, е общество, което е способно да създаде организации, които да го постигат систематично.
 2. Образование
  Нужни са хора с умения и знания да сътворяват стойност от неща, които все още не съществуват. Съвременната икономика изисква учениците и студентите да бъдат подготвяни за работни места и позиции, които дори не можем да си представим към момента на тяхното образование. Българските Прогресивни Организации трябва да могат да разчитат на хора, които са толкова добре подготвени спрямо настоящето ниво на развитие, че да могат да минат отвъд него и заедно да създават бъдещето.
 3. Постоянство
  Единствено чрез систематични усилия организациите могат да се самоусъвършенстват. По какъв начин ще го правят зависи изцяло от тях. Ако разчитат на силни ценности и качествено образование, лесно ще постигат осезаемо развитие. Но ценностите и образованието не биха били достатъчни, ако липсва постоянство и непрекъснато търсене на възможности за растеж.

Българската Прогресивна Организация | Характеристики

 • Тя дава изражение на визията си и вдъхновява
  Организацията не може да се движи успешно напред без своя мисия. За да изпълни мисията си тя трябва да разполага с ясно изразена, стройна и мотивираща визия. Хората, клиентите и служителите ѝ се нуждаят от нещо, в което да вярват и за което да полагат усилия. Това се постига чрез заявяване къде организацията иска да стигне и защо това е важно и уникално.

 

 • Тя разчита на Екип за Иновационен Мениджмънт
  Събирайки екип от ръководители и експерти с широк поглед върху организационните процеси и проекти, тя обединява нужните елементи за създаване на иновативна култура. Те ще са отговорни за създаването на модел за управление и ще си сътрудничат с хората, нужни за генерирането на идеи и тяхното проучване, приоритизиране, планиране, тестване и въвеждане. Екипът ще използва научените уроци, за да ги прилага като най-добри практики за вбъдеще. Също толкова важно е и интегрирането на интересни проникновения, нови проекти и нови процеси в структурата на организацията.

 

 • Тя ще стимулира разнообразието и взаимното учене
  Съвременният свят е свят на много различия. Разделението между поколенията е много осезаемо. Освен това има безброй много субкултури, които обуславят различни поведения, начини на общуване и мотиви зад действията ни. Организациите могат да въведат двупосочен менторинг, за да прескочат капаните, поставени от тези разделения. Всеки може да отключи нови знания и преживявания у останалите. Това насърчава взаимно разбирателство, емпатия и сътрудничество на всички нива в организацията.

 

 • Тя оптимизира процеса на взимане на решения
  Взимането на решения често е задънената улица за усъвършенстването на организацията. Предвиждането на възможности за промяна и подобрение, както и въвеждането на отъпкани пътеки за новите идеи да получат внимание, развитие и изява, трябва да бъде стандартна практика.

 

 • Тя инвестира в хората
  Хората са ядрото на организацията. Основният и най-важен актив. В същото време без подходящи процеси, обучение, системи и мениджмънт, те ще се превърнат в най-напористата пречка. Всекидневните практики, от осигуряването на работно място до работните срещи, са от изключително значение за създаването на благоприятна нормалност. Те са и значителна предпоставка за ефективно разпределяне на времето между оперативна работа и креативност, сътрудничество и преследване на новаторски идеи.

 

 • Тя използва новите технологии като фактор за развитие
  Технологията само по себе си не е отговор на всеки въпрос. Тя е само средство за улесняване на човешките взаимодействия, за насочване на усилията и за засилване на общуването, ученето, сътрудничеството и развиването на таланти и способности. Технологията е просмукана с целеустременост и услужливост да правим всичко по-добре от преди. Тя обаче трябва да е подчинена на визията, смисъла и оперативните цели на организацията.

 

 • Тя окуражава идеите и възнаграждава поемането на рискове
  Идеите са съкровище и екосистемата, в която се зараждат, е твърде крехка. Затова организацията трябва да дава подходяща сцена за хората, които имат кураж. Куражът, оптимизмът и надеждата са заразни, а идеите имат нужда от това, за да изплуват. На всеки може да му крумне идея и този всеки трябва не трябва да се чувства заплашен. Той трябва да прихване заразата и да получи възможност за изява на сцената.

 

 • Тя учи на креативно мислене
  Креативното мислене не е вроден талант на неколцина. Всеки таи в себе си потенциала да открие и реши проблем или да види възможност за развитие там, където останалите не могат или не искат да видят. Затова организацията се грижи всеки да разполага с набор от техники и похвати за зараждане на решения отдолу-нагоре. Налагането на интердисциплинарен подход при атакуването на предизвикателства трябва да бъде стандартна практика, за да се обогатяват мислите и да се захранват разсъжденията с възможно повече източници на вдъхновение.

 

 • Тя насърчава сътрудничеството
  Организацията има възможността да сближава хората със споделени интереси и сходни увлечения. Когато тези хора разполагат с мястото и времето да са заедно, те имат силата да сътворяват изключителни неща.

 

 • Тя преминава бързо през провалите
  Провалът съпътства много от идеите. Но не само. Дори и без новаторски идеи хората могат да се провалят в достигането на зададените цели и стандарти. Но провалът сам по себе си не е някаква трагедия или причина за отказване. Организациите и хората се провалят, защото са се опитали да направят нещо и то не се е получило. Но стига да се се опитали и да сме си извадили бързо поуките от неуспеха, значи сме на прав път да се опитат отново и да се получи.

 

 • Тя ръководи отговорността
  Хората в една организация трябва да са способни да поемат отговорност. И да вършат това, което се очаква от тях. Поемането на отговорност от всеки, независимо дали е служител или началник, не само стимулира полагането на усилия. То е средство за поддържане на висок стандарт в качеството на свършената работа.

 

Българската Прогресивна Организация | Приложение

Следването на принципи и практики, които допринасят за бързото развитие на дейността на една организация, я прави по-релевантна, по-конкурентноспособна и по-жилава. Чрез тази си дейност, тя се специализира в създаването на огромна добавена стойност в една сфера и разкрива нови територии пред човешкото знание и възможности в съседни отрасли. Ползата за самата организация е, че тя е на гребена на вълната и буквално създава бъдещето и контролира обстоятелствата. А ползата в по-голям мащаб е в това, че могат да се зародят множество нови тясно специализирани организации, които да създават огромна добавена стойност в съседните отрасли.

„Огромна добавена стойност“ означава натрупване на богатство. „Тясна специализация“ означава качествени продукти, услуги и преживявания за всички. „Множество организации“ означава изобилие от работни места и възможности за човешка дейност.

За да бъдат приложени принципите и практиките, нужни за създаването на Български Прогресивни Организации, трябва да се предприемат действия в посока:
• Подсилване на стартъп средата в България
• Възприемане на стартъп практики във вече утвърдени компании
• Обучаване на способен мениджърски елит
• Развиване на ключови умения за комуникация и работа в екип от всички възрастови групи