Аз управлявам

Прогрес. Нарочно!

Аз Управлявам – иновации, прогрес и действия.

 

 

Дизайн мислене в действие

 

Процесът на работа, свързан с Дизайн мисленето, следва една ясно изразена логика, но търпи различни интерпретации от различните организации, които го използват. Има общо 5 основни етапа, които ползват различни техники и похвати за достигане на резултати. Спазват се някои фундаментални правила, които позволяват екипът да върви напред към намирането на креативни решения.

Етапи на работа:

1. Емпатия
Емпатията е процесът на съпреживяване или съпричастие с това, което прави потребителят. Това е една дейност на съвместно усещане, за да се разкрият мотивите, емоциите и мислите зад действията на потребителите.

 

 

2. Дефиниция
Дефиницията на проблема настъпва именно след потапяне в мотивите, емоциите и мислите на потребителите. Това помага да се създаде разбиране за проблема и пространството за дизайн. Освен това се изработват гледни точки, върху които може да се действа и прогресира. 

3. Генериране на идеи
Екипът натрупва идеи, които произхождат от мотивите на хората, за които се търси решение. Основно правило тук е да не се отрича ничия идея. Вместо това идеите се надграждат, допълват, комбинират и обогатяват.

4. Прототипиране
В процеса на работа е изключително важно избраните идеи да бъдат превърнати в „работещи прототипи“ – такива, които без да са напълно функционални могат да пресъздадат основните характеристики на предложеното решение. Прототипът може да е само груба изработка, останалото ще го свърши човешкото въображение.

5. Итерация
Етапът е познат още като еволюция и представлява преоткриване на вече свършеното. Това е моментът, в който чрез взимане на поуки, грешките и провалите се оправят, а успехите се усъвършенстват. Това е фазата, в която решението излиза наяве, а не по-рано.